Linotrykk

Etter kurs med kunsteren Tito Frey har jeg fått testet introduksjon av linosnitt/linotrykk. Kurset ble holdt hos Galleri Würth på Gjelleråsen i november 2021. Det

Utskjæring av motivet. Øyevippene på sebraen var en utfordring.
Klar til trykking med sort farge
Her trykkes det på rispapir.
Øverste raden er sort trykk på hvitt papir. Den nederste er hvit farge på sort papir.
Det sorte papiret er tykkere rispapiret så da trykket meg med presse for å få godt nok trykk på det sorte papiret.